Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам

Правову відповідальність за розміщення, зміст, достовірність та графічне відтворення рекламно-інформаційних матеріалів про лікарські засоби чи пристрої несе виробник, дистриб’ютор або інша структура, яка надала відповідні матеріали.

 


 

 

 

 

Колектив видавництва спеціалізованої

медичної літератури МЕДКНИГА

та редакція «Журналу Неврології»

ім. Б.М. Маньковського

раді вітати Вас на електронних

сторінках нашого журналу!

 

 

 

 

 

 

 

Рік заснування: 2012

 

Проблематика: висвітлення актуальної інформації для неврологів, психіатрів,

терапевтів та лікарів-практиків усіх спеціальностей

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 19095-7885 Р від 5.07.2012

 

Періодичність: 4 рази на рік


Наклад: 4000 примірників

 

Мова видання: українська, російська, англійська

 

Головний редактор: Кузнецова Світлана Михайлівна,

член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук,

професор, завідувач відділом судинної патології головного мозку
ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

 

Почесний головний редактор: Микита Борисович Маньковський,

доктор мед. наук, професор, лауреат Державної премії України,

Заслужений діяч науки й техніки України

Члени редколегії: Амос Д. Корчин (Ізраїль), Бачинська Н.Ю. (Київ), Безруков В.В. (Київ), Віничук С.М. (Київ), Головченко Ю.І. (Київ), Дзяк Л.А. (Дніпропетровськ), Євтушенко С.К. (Донецьк), Живолупов С.А. (Санкт-Петербург), Карабань І.М. (Київ), Крузе Андреас (Німеччина), Кузнєцов В.В. (Київ), Ліхачєв С.О. (Мінськ), Маньковський Б.М. (Київ), Пирадов М.О. (Москва), Скоромець О.А. (Санкт-Петербург), Стаховська Л.В. (Москва), Товажнянська О.Л. (Харків), Цимбалюк В.І. (Київ), Яхно М.М. (Москва)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика